นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
https://mindsolution.biz/ ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมด (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ติดต่อเว็บไซต์ https://mindsolution.biz/ ดังนี้:

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ (สถาบัน) เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล (ที่อยู่อีเมล) ชื่อ (ชื่อ) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน) . , รหัสไปรษณีย์ (รหัสไปรษณีย์) ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์) เป็นต้น
เมื่อคุณสมัครสมาชิกหรือสมัคร (ลงทะเบียน/ลงทะเบียน) เพื่อใช้บริการ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น เพศ อายุ (เพศ) และความชอบ/ความชอบ (การตั้งค่า/รายการโปรด) ความสนใจและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบความนิยมในการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อใช้สถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ จึงต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน และหน้าเว็บ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (เวลาเข้าถึง) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมก่อนหน้านี้ (ดูที่อยู่เว็บไซต์)
สนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โฆษณาหรือรับรองการกระทำที่โพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ทำงานหรือไม่ดำเนินการใดๆ ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
https://mindsolution.biz/ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อติดต่อคุณ ให้บริการส่งเสริมการขาย หรือให้ข้อมูล รวมถึงการจัดทำแผนที่มุมมองของคุณเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม
https://mindsolution.biz/ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ ห้ามขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นแต่คุณจะอนุมัติ ใช้หน่วยงานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การส่งพัสดุ การวิเคราะห์ทางสถิติของบริษัทหรือกิจกรรม จะกำหนดว่าองค์กรใดได้รับการว่าจ้างเพื่อจุดประสงค์นี้ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและปลอดภัย ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกกิจกรรมหรือกิจกรรม https://mindsolution.biz/
สิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิที่จะใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือเอกสารทางการตลาดโดยมีเงื่อนไขว่าโดยการยื่นคำร้องไปยัง https://mindsolution.biz/ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล (ที่อยู่อีเมล)

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อรับรองการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบางอย่าง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยได้ถูกสร้างขึ้นผ่านการเข้าถึงข้อมูลนี้ และรหัสลับนี้มีให้ ตัวอย่างเช่น การใช้โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือข้อมูล https://mindsolution.biz/ ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และหากข้อมูลดังกล่าวใช้ “คุกกี้” เมื่อติดตั้งในระบบของคุณ เว็บไซต์ (โดยหน่วยงาน) อาจลงทะเบียนหรือจดจำข้อมูลของคุณ จนกว่าผู้ใช้จะปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์หรือผู้ใช้ลบ “คุกกี้” หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” ทำงานต่อไป
หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” คุณสามารถทำให้การเรียกดูเว็บไซต์สะดวกสบายยิ่งขึ้น เนื่องจาก “คุกกี้” ช่วยให้เราจดจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เยี่ยมชม หรือนำทางได้
ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือรวบรวมโดย “คุกกี้” ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ๆ ของ https://mindsolution.biz/ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการบน https://mindsolution.biz/

อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว
https://mindsolution.biz/ อาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้น ผู้ใช้ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เยี่ยมชมหรือใช้บริการ (ที่หน่วยงาน)